Chính thức khai mở máy chủ s1 - Tân Đấu La. X2 chuyển xu mỗi mệnh giá ngày đầu open

Quà Tích Nạp 2,000,000

Sắp hết code

Đã nạp 0
Cần nạp thêm 2,000,000

Game: Tân Đấu La
Server: ALL
Từ ngày: 04/06
Đến ngày: 19/06
Đã nhận: 1

Danh sách vật phẩm

SS Thần khí mảnh vỡ 3 Tuyển 1(18100018)18100018 (x200) SS Thần thu mảnh vỡ 3 Tuyển 1(18100018)18100018 (x200) SS+ Am khí mảnh vỡ 3 Tuyển 1(18100018)18100018 (x200)
Kim tệ (x200000000)
Thể lực (x20000)

Điều kiện nhận GiftCode

- Tích nạp lớn hơn 2,000,000